RestaurantAssistanse sin handlingsplan mot coronavirus

 

RestaurantAssistanse tar trusselen om coronaviruset veldig alvorlig. Derfor gjør vi alt vi kan for å beskytte våre ansatte, kunder og ikke minst motvirke risikoen for smittespredning.

RestaurantAssistanse har ansatt legen og infeksjonsspesialisten Anna Holmberg fra Skåne universitetssykehus i Lund, for å gi støtte til selskapet vårt med å håndtere spørsmål om Coronaviruset.

Med hennes støtte har vi utviklet en handlingsplan for kunder og en ansattpolicy for RestaurantAssistanse for hvordan vi håndterer Coronaviruset.

Vi har sendt våre retningslinjer til både våre kunder og ansatte.

Savner du policyen eller føler du vil ha mer informasjon? Ta kontakt på telefon +47 21 38 20 00:

 

Som det fremgår av handlingsplanen vår, gjelder følgende alltid for vårt personal:

Bli hjemme hvis du har tegn på en øvre luftveisinfeksjon slik som hoste eller forkjølelse med eller uten feber.

Forsikre deg om at du har god håndhygiene ved å vaske hendene ofte og bruke Antibac så ofte som mulig

Unngå å berøre ansiktet, munn og øynene

Rengjør arbeidsplassen regelmessig med desinfiserende middel.

Hold ca 1-2 meters avstand til personer som hoster eller nyser.

Hvis du er alvorlig syk med pustevansker, høy feber, ring 116 117 for råd

Følg anbefalingene fra Folkehelsetilsynet (FHI) og helseoppdateringer knyttet til på COVID-19