Även Stockholm kursar

Sist ut med sportlov och serveringskursen var Stockholm – den här gången på plats i våra egna lokaler.